Nghê sĩ khuyết tật tài năng: Nguyễn Thế Vinh & Nguyễn Đức Đạt

Nghê sĩ khuyết tật tài năng: Nguyễn Thế Vinh & Nguyễn Đức Đạt

Biển Nhớ

Thế Vinh:  Harmonica - guitar

Đức Đạ: Guitar

và Khánh Ly