Siêu phẩm Steinway & Sons Spirio.

Siêu phẩm Steinway & Sons Spirio.

The Steinway Crown Jewels Collection là những chiếc đàn độc quyền có bề mặt là các loại gỗ quý, các vân gỗ cá tính và riêng biệt như: High-quality Mahogany, Walnut, Kewazinga Bubinga, East Indian Rosewood, Macassar Ebony và các loại gỗ bề mặt độc đáo khác.