Hội thảo: PP Giáo dục âm nhạc hiện đại tại Đà Lạt 06/2020

Hội thảo: PP Giáo dục âm nhạc hiện đại tại Đà Lạt 06/2020

Trong hai ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2020, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, CLB các công ty sách và thiết bị trướng học khu vực miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị lần thứ 25 năm 2020. Đại diện VMEF tham gia thuyết trình về Phương pháp giáo dục âm nhạc hiện đại.

 

Bản tin VMEF 2020