Tập huấn Giáo viên âm nhạc cấp 2 tại các quận huyện Tp.HCM năm 2020

Tập huấn Giáo viên âm nhạc cấp 2 tại các quận huyện Tp.HCM năm 2020

Năm 2020, VMEF tích cực tổ chức các buổi tập huấn dành cho giáo viên âm nhạc cấp 2 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Bản tin VMEF 2020