Tập huấn: Phương pháp Giáo dục Âm nhạc hiện đại tại Quảng Trị - 12/2019

Tập huấn: Phương pháp Giáo dục Âm nhạc hiện đại tại Quảng Trị - 12/2019

Sau khi tổ chức thành công Đại hội thành lập Hiệp hội Giáo dục âm nhạc Việt Nam (VMEF) ngày 27/09/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, VMEF đã mau chóng phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức các chương trình tập huấn tại các tỉnh thành. Trong tháng 12/2019, VMEF đã phối hợp cùng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị và VTM tổ chức thành công buổi tập huấn về phương pháp giáo dục âm nhạc hiện tại. Dưới đây là một số hỉnh ảnh của tập huấn tại Quảng Trị.

 

Bản tin VMEF-2019