Hội thảo: PP Giáo dục âm nhạc hiện đại tại Đồng Tháp 06/2020

Hội thảo: PP Giáo dục âm nhạc hiện đại tại Đồng Tháp 06/2020

Từ ngày 12 đến 13/6/2020, tại Đồng Tháp, CLB các công ty sách và thiết bị trướng học khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã tổ chức Hội nghị năm 2020. Trong chương trình hội nghị, đại diện VMEF đã tham gia trình bày về Phương pháp Giáo dục âm nhạc hiện đại.

 

Bản tin VMEF 2020