KỶ NIỆM 2 NĂM THÀNH LẬP VMEF (27/9/2019 - 27/9/2021)

KỶ NIỆM 2 NĂM THÀNH LẬP VMEF (27/9/2019 - 27/9/2021)

Sau 2 năm thành lập, VMEF đã quy tụ được nhiều thành viên là những cá nhân, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc trên nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Dịch bệnh covid-19 kéo dài (từ tháng 2/2020 đến nay) đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch hoạt động của VMEF. Tuy nhiên, Ban Chấp hành VMEF trong hai năm qua đã có nhiều cố gắng để duy trì và tổ chức các hoạt động tại văn phòng, nhằm chuẩn bị cho những hoạt động của VMEF trong giai đoạn mới sắp đến.

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN

 1. Sau khi tổ chức thành công Đại hội thành lập ngày 27/9/2019 với 92 hội viên ban đầu, VMEF đã kết nạp thêm được 25 hội viên mới, với tổng số Hội viên hiện tại là 117 hội viên.
 2. Hoàn thiện trang web vmef.vn (hoặc vmef.org) và thường xuyên cập nhật tin tức, bài viết liên quan đến các hoạt động giáo dục âm nhạc trong nước và quốc tế.
 3. Tổ chức tập huấn chương trình Giáo dục âm nhạc tại Tp Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành.
 4. Hoàn tất hồ sơ đăng ký nhẵn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ.
 5. Soạn thảo và ban hành các quy chế hoạt động tại VMEF.
 6. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật liên quan và tuân thủ đúng Điều lệ của VMEF đã được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10/12/2019.
 7. VMEF đã tự huy động được nguồn tài trợ giúp duy trì và tổ chức các hoạt động trong hai năm qua.

DỰ KIẾN PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

 1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của VMEF.
 2. Thiết lập các văn phòng VMEF, bổ nhiệm nhân sự quản lý.
 3. Lập kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn của Ban Chấp hành, Ban Thư ký và các Ban Chuyên môn.
 4. Tổ chức họp Ban Chấp hành đều đặn theo lịch.
 5. Mở rộng VMEF theo đúng quy định của pháp luật.
 6. Từng bước ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các hoạt động của VMEF.

Hy vọng đại dịch sẽ sớm qua đi và mọi sinh hoạt xã hội sẽ trở lại bình thường, VMEF sẽ nỗ lực có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy giáo dục âm nhạc nước nhà phát triển, qua đó mang lại nhiều giá trị hơn cho xã hội bằng việc giúp mọi người thưởng thức và cảm thụ âm nhạc như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.

TM.BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH         

NGUYỄN THÁI