Danh sách ban chấp hành VMEF

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VMEF

HIỆP HỘI GIÁO DỤC ÂM NHẠC VIỆT NAM
KHÓA I (2019-2024)

Nguyễn Thái
Nguyễn Thái/ Chủ Tịch /
Giảng viên Danh dự LCM
Đại học West London
Cty CP TM DV SX Việt Thương
CT HĐQT-TGĐ
Phạm Văn Kim
Phạm Văn Kim/ Phó Chủ Tịch /
Tiến sĩ GDÂN - ĐH West London
Tổng QT Hệ thống GDÂN LCM Việt Nam
Nguyễn Duy Anh Hào
Nguyễn Duy Anh Hào/ Phó Chủ tịch /
Giảng viên Danh dự LCM
Đại học West London
Công ty Hoàng Huy Music
Giám Đốc
Phan Hùng
Phan Hùng/ Tổng Thư ký /
Cty CP TM DV SX Việt Thương
Phó TGĐ
Huỳnh Thị Hoàng Điệp
Huỳnh Thị Hoàng Điệp/ Ủy viên BCH /
Thạc sỹ Nghệ thuật
Giảng viên Âm nhạc
Phạm Xuân Chiến
Phạm Xuân Chiến/ Ủy viên BCH /
Giám đốc Phát triển
Hệ thống GDAN - LCM
Trần Thị Thục Anh
Trần Thị Thục Anh/ Ủy viên BCH /
Thạc sỹ Biểu diễn
Giảng viên Piano
Nguyễn Bá Thuận
Nguyễn Bá Thuận/ Ủy viên BCH /
Thạc sỹ Kỹ thuật
Giảng viên ĐH Lạc Hồng
Nguyễn Hoàng Huy
Nguyễn Hoàng Huy/ Ủy viên BCH /
Thạc sỹ Giáo dục Âm nhạc