Hà Quỳnh Như - Khúc Hát Sông Quê

Hà Quỳnh Như - Khúc Hát Sông Quê ( Mới 2020 )

Nhạc sĩ :Nguyễn Trọng Tạo

Lời Thơ : Lê Huy Mậu