Khóa học, Đào tạo và Luyện Thi chứng chỉ quốc tế LCM

Khóa học, Đào tạo và Luyện Thi chứng chỉ quốc tế LCM

Việt Thương Music là đại diện chính thức nhiều chương trình giáo dục quốc tế, đồng thời tổ chức quản lý các khóa học theo đúng tiêu chuẩn và chất lượng của những chương trình này. Sau đây là chương trình VTMS  đã và đang phát triển tại Việt Nam:

CHƯƠNG TRÌNH LONDON COLLEGE OF MUSIC (LCM)

UNIVERSITY OF WEST LONDON

LCM là một trong những học viện âm nhạc lớn và lâu đời nhất nước Anh, được thành lập từ năm 1887. Ngày nay, LCM là một phân khoa chuyên ngành âm nhạc, kịch nghệ và Anh ngữ của Univerity of West London.

 1. Về Chương Trình Giáo Dục Âm Nhạc LCM: LCM bao gồm hầu hết các bộ môn trong cả hai lãnh vực Lý thuyết và Thực hành, cả hai thể loại Âm nhạc Cổ điển (Classical music) và Âm nhạc Phổ thông (Popular Music)
 • Lý Thuyết (Theory): Lý thuyết Âm nhạc Cổ điển – Lý thuyết Âm nhạc Phổ thông – Sáng Tác…
 • Thực Hành (Practical):

Âm nhạc Cổ điển (Classical Music): Pianoforte – Bộ Dây (Strings bao gồm Violin, Viola…) – Bộ Gỗ (Woodwind  bao gồm Flute, Clarinet…) – Bộ Đồng (Brass bao gồm Trumpet, Trombone…) – Classical Guitar – Thanh nhạc Cổ điển (Classical Vocals) – Chỉ huy (Conducting) – Dạy nhạc cụ (Musical Instrument Teaching) …

Âm nhạc Phổ thông (Popular Music): Pop/Jazz Piano – Electronic Keyboard – Electronic Organ – Acoustic Guitar – Electric Guitar – Rock Guitar – Drum Kit – Thanh nhạc Pop (Pop Vocals) – Dạy nhạc cụ (Musical Instrument Teaching)

 1. Về các trình độ LCM:
 1. LCM phủ đều các trình độ từ Mầm non – Sơ cấp – Trung Cấp – Đại học và Sau Đại học
 2. Giá trị Quốc Tế: mỗi trình độ của LCM tương ứng với khung trình các khung trình độ quốc tế và được quốc tế công nhận (internationally recognized)
 3. Khung Trình độ:

 

 1. Về nội dung dạy & học: Mỗi trình độ tất cả các bộ môn thực hành từ Step – Grade 8 được dạy & học 5 nội dung chiếm tỉ trọng theo bảng sau:

 

 1. Về Giáo trình đào tạo Chứng chỉ LCM: Mỗi trình độ sử dụng các giáo trình sau:
 • Giáo trình thực hành bộ môn theo trình độ của Việt Thương Music: bao gồm Bài tập Kỹ Thuật (Technical work), Bài tập Thị tấu (Sight Reading), Bài luyện Tai nghe (Ear Training)
 • Handbook bộ môn theo trình độ của LCM: bao gồm các tác phẩm biểu diễn theo 3 danh mục A, B, C.
 • Lý thuyết âm nhạc (classical hoặc popular music) của Việt Thương Music
 1. Về Giảng viên:
 • Trình độ giảng viên cho mỗi trình trình độ được quy định như sau:
 1. Từ Step đến Grade 6: Giảng viên cấp DipLCM in Teaching
 2. Từ Grade 7 đến DipLCM: Giảng viên cấp ALCM in Teaching
 3. ALCM: Giảng viên cấp LLCM
 4. LLCM: Giảng viên cấp FLCM
 • Các trình độ tương đương với các trình độ (5.1) cần phải được Việt Thương Music kiểm định và xác nhận.
 • Giảng viên phải được huấn luyện các quy trình tổ chức dạy & học theo cách thức quản lý của VTMS
 1. Về Đánh Giá Chất Lượng:
 • Kiểm tra chất lượng theo hệ thống VTMS (Viet Thương Music School):
 1. Theo tiêu chuẩn và tiêu chí LCM
 2. Hội Đồng Giám Khảo VTMS
 3. Trình độ: từ Step – Grade 8 (Lý Thuyết & Thực Hành)
 4. Chứng chỉ VTMS
 • Kỳ thi Âm nhạc Quốc Tế LCM (London College of Music Examinations)
 1. Hội Đồng Giám Khảo Quốc tế LCM
 2. Trình độ: từ Step – Grade 8, Đại học và Sau Đại học (Lý Thuyết & Thực Hành)
 3. Chứng chỉ và bằng cấp Quốc tế LCM

 

Nguồn: Việt Thương Music School