Lý thuyết âm nhạc – Bài 1: Các dấu hiệu dùng để ghi nhạc

Lý thuyết âm nhạc – Bài 1: Các dấu hiệu dùng để ghi nhạc

Đôi dòng giới thiệu về tác giả: nhạc sĩ Thiên Quang.

Thiên Quang là một nhạc sĩ công giáo, có tên thật là Lê Phước Quang, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1930 tại Long Xuyên

Thời niên thiếu, Nhạc sĩ Lê Phước Quang may mắn có được cơ hội học nhạc tại: ECOLE UNIVERSELLE (Paris, Pháp). Nhạc sĩ đã tốt nghiệp COURS DE HAUTE COMPOSITION MUSICALE {gồm cours supérieur  d’Harmonie, Cours de Contrepoint, cours de Fugue, Cours de Composition (+ Cours d’Harmonie analytique). Các cours đó làm thành Cours de Haute Composition Musicale – (Phải kể thêm cours d’Orchestration et d’instrumentation)}.

Hiện nay nhạc sĩ Thiên Quang đang làm việc và sống với gia đình tại Mỹ

______________________________

BÀI SỐ 1

Các dấu hiệu dùng để ghi nhạc

 

1- Khuông nhạc:

Khuông nhạc là 5 đường kẻ song song mà người ta đếm từ dưới lên. Giữa các đường kẻ gọi là khe :

 

2- Nốt nhạc:

Là những dấu hiệu tượng trưng cho cao độ và trường độ của âm thanh . Tùy hình dạng, các nốt tượng trưng cho thời gian dài hay ngắn (trường độ) và tùy vị trí đặt trên khuông nhạc, các nốt tượng trưng cho độ cao hay thấp của   âm thanh (cao độ) .

 

3- Các hình nốt:

Có 7 hình nốt thông dụng nhất là :

 

Tương quan về trường độ giữa các hình nốt:

Ta có sự so sánh về trường độ (thời gian) của các hình nốt như sau :

 

 

Bài tập đọc:

a-

b-

 

---------------------------------------------------